LUKITESTAUSTA, YKSITYISOPETUSTA JA TUKIMATERIAALIA

Ostoskori

Kirjastossa-lukitehtäväkirjanen

Kirjastossa-lukitehtäväkirjanen

Kirjastossa-lukitehtäväkirjasen tehtävien tarkoitus on vahvistaa lukemisen ja kirjoittamisen taitoja oppimalla kirjastosanoja

Kirjastossa-luki-tehtäväkirjanen on yksi tehtäväkirjasarjasta, jotka on tuotettu KSL-opintokeskuksen perustaitohankkeessa. Hanketta rahoitti Opetushallitus (2019-2021). Hankkeessa vahvistettiin erityisesti aikuisten maahanmuuttajataustaisten perustaitoja.

Hankkeessa tuotettujen kirjojen tarkoitus on vahvistaa lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. Tehtävät opettavat arjen sanastoa: kirjastoon ja kulkuneuvoihin liittyviä sanoja, jotta kynnys näiden palveluiden käyttämiseen madaltuisi. Lisäksi harjoitellaan viikonpäiviä ja kuukausia yhdistämällä niitä äänne-, tavu- ja sanatason tehtäviin.

Kulkuneuvo- ja kirjasto-kirjojen tehtävät vaikeutuvat tehtävien edetessä, mutta alkuosan sanat toistuvat, jotta ne automatisoituisivat.  

Tehtävät sopivat monen ikäisille, ja niitä voi tehdä itsenäisesti tai ohjatusti.

Löydät Kirjastossa-tehtävät täältä: https://www.ksl.fi/app/uploads/2022/08/Kirjastossa-A4_saavutettava.pdf

Jaa käyttämällä suosikkipalveluasi