LUKITESTAUSTA, YKSITYISOPETUSTA JA TUKIMATERIAALIA

Ostoskori

Neuvonta, oppiminen ja koulutus

Neuvonta, oppiminen ja koulutus

Lukineuvontaa, oppimiskahviloita ja koulutusta Helsingin seudun erilaisissa oppijoissa


Toimin HEROn, Helsingin seudun erilaisten oppijoiden, erityisopetuksen asiantuntijana vuosina 2018-2022 ja jatkan edelleen antoisaa yhteistyötä heidän kanssaan. Tänä vuonna yhteistyö koostuu kirjaston lukineuvonnasta, Zoom-oppimiskahviloista, työpaikoille suunnatuista infoista sekä ammattilaisille suunnatuista maksullisista koulutuksista.

Kirjaston lukineuvonta on kaikille maksutonta neuvontaa oppimisvaikeuksista ja tuesta, ja itse toimin Jätkäsaaren kirjastossa. Tiedot ajankohdista saat HEROn verkkosivuilta sekä Helmet-kirjaston sivuilta sekä kirjastosta. Voit siis tulla paikalle ilman ajanvarausta ja kysyä itseäsi mietityttäviä oppimiseen liittyviä kysymyksiä. Lukineuvonta tapahtuu koira-avusteisesti eli mukana Jätkäsaaressa on lukukoirani Lumi. Halutessasi voit siis tulla myös lukemaan Lumille.

Zoom-oppimiskahvilat ovat verkossa tapahtuvia oppimiskahviloita, joissa on erilaisia oppimiseen liittyviä teemoja. Alkuvuonna olemme keskustelleet minäpystyvyydestä, muistiinpanojen tekemisestä sekä matematiikan taitojen tukemisesta. Myös oppimiskahvilat ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. HERO tarjoaa koulutusta myös ammattilaisille; nämä koulutukset ovat osallistujille maksullisia. Niistä saat tietoa HEROn verkkosivuilta. Voit myös ehdottaa koulutusteemoja, jotka kiinnostaisivat sinua.

Syksyksi olemme suunnitelleet kolmea koulutuspäivää, joissa minä olisin kouluttajana.

Ensimmäisenä – syyskuussa – on lukitestauksen ja -lausunnon laatimisen koulutus, joka toistuu pääpiirteittäin samansisältöisenä useamman kerran vuodessa. Painotus toki vaihtelee sen mukaan, edustavatko osallistujat ala- vai yläkoulua vai toista – tai korkea-astetta.

Koulutuspäivän tavoitteena on antaa erityisopettajille tai erityisopettajaksi opiskelevilla valmiuksia teettää asiakkaalleen lukitesti ja kirjoittaa kuvaus testien tuloksista. Päivän aikana tutustutaan erilaisiin lukitesteihin ja niiden käyttömahdollisuuksiin eri ikäisillä ja -taustaisilla oppijoilla sekä pohditaan testituloksien antamaa informaatiota ja hyödyntämistä kohdennettujen tukitoimien suunnittelun pohjana. Tavoitteena on, että koulutuspäivän jälkeen osallistuja tuntee useampia omille asiakkailleen soveltuvia lukitestejä, osaa valita niistä sopivimmat kullekin oppijalle ja arvioida tulosten antamaa informaatiota sekä kirjoittaa sen pohjalta kuvauksen tukitoiminepidesuosituksineen.

Joulukuussa toteutetaan osin vastaava koulutuspäivä, jossa lukitesteihin tutustutaan pääpiirteissään ja arvioidaan niiden soveltuvuutta erilaisille oppijoille, mutta pääpaino on tukitoimien suunnittelussa ja kohdentamisessa mahdollisimman tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Lukitestien tulokset antavat meille paljon informaatiota – testien valinnasta riippuen – mutta sen lisäksi saamme paljon tietoa oppijalta itseltään, hänen läheisiltään, opettajilta sekä yhteistyöverkostoilta. Miten voimme kootusti hyödyntää tämän tiedon tukitoimien suunnittelussa ja toteuttamisessa? Tavoitteena on, että koulutuspäivän jälkeen osallistujat tuntevat erilaisia lukitestejä, osaavat valita niistä sopivimmat ja toteuttaa tulosten pohjalta taitoalueittain kohdennettuja oikeatasoisia ja -aikaisia tukitoimenpiteitä.

Syksyllä pureudumme yhden päivän ajan myös matematiikan pulmiin ja tukitoimiin. Päivän aikana tutustutaan muutamiin matematiikan taitoja kartoittaviin menetelmiin ja niiden avulla saatavaan tietoon oppijan taitotasosta. Pääpaino on kuitenkin tukitoimien suunnittelussa ja rakentamisessa. Miten voimme rakentaa oppijan matemaattista minäpystyvyyttä ja matematiikan taitoja vahvistavan polun, jossa huomioimme peruslaskutaitojen vahvistamisen sekä oppijan arjessa tarvittavia matemaattisia taitoja. Koulutuspäivän tavoite on antaa osallistujille vinkkejä kartoitusmenetelmistä ja konkreettisista materiaaleista matematiikan taitojen vahvistamiseksi.

Näiden maksullisten koulutuspäivien lisäksi HERO tarjoaa työpaikoille maksuttomia luentoja (45 min) aiheesta ”Oppimisvaikeudet, oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tukeminen työpaikoilla”. Nämä luentoni toteutetaan pääosin etänä, mutta tilaajan halutessa voin tulla myös paikan päälle; tällöin ns. lisäkulut veloitetaan tilaajalta.

Kuten huomaat, HEROlla on erittäin paljon toimintaa – ja tässä on kerrottu vain niistä, joissa minä olen mukana. Lisää tietoa HEROn toiminnasta löydät verkkosivulta: Etusivu - HERO (lukihero.fi)Jaa käyttämällä suosikkipalveluasi