LUKITESTAUSTA, YKSITYISOPETUSTA JA TUKIMATERIAALIA

Ostoskori

Oppimisvaikeudet tulevaisuudessa?

Oppimisvaikeuksien tulevaisuus muuttuvassa maailmassa


Miltä oppimisvaikeuksien määrä näyttää tulevaisuudessa?

Miten määrittelemme oppimisvaikeudet tulevaisuudessa? (se vaikuttaa myös määrään)

Miten oppimisvaikeudet moninaistuvat ja ilmenevät tulevaisuuden (muuttuneessa) yhteiskunnassa/maailmassa?


Oppija ympäristössä

Onko oppimisvaikeuksissa osin kyse yksilön/oppijan ja ympäristön yhteensopimattomuudesta?

Miten toimintaympäristöjen tulisi muuttua/vastata oppijoiden tarpeisiin? (inkluusionäkökulma)

Miksi inkluusiokeskustelu vaikuttaa hiipuneen, vaikka tarve ei ole vähentynyt?


Tuki ja tuen resurssit

Osa/ monet oppimisvaikeuksista on synnynnäisiä - kuka, miten ja millä resursseilla kyetään tukemaan oikea-aikaisesti näitä henkilöitä niin, että he saavuttavat toiminnalliset (yhteiskunnassa vaadittavat) taidot?

Miten rakenteita, käytänteitä ja toimintakulttuureita voidaan muuttaa (enemmän erilaisten oppijoiden tarpeita vastaaviksi)?

Miten järjestökenttä voi olla tukena ja mahdollistajana tässä prosessissa?


Yhteiskunnan muutoksia: supistuva syntyvyys, hyvinvointialueet, maahanmuutto

Perusopetuksessa lasten ja nuorten määrä vähenee. Supistuva syntyvyys vaikuttaa kouluverkkoon, mikä edellyttää koulutuksen järjestäjiltä uudenlaisia toimintatapoja varmistaen kuitenkin perusopetuslain toteutuminen. Opetus on järjestettävä oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti varmistaen myös tarvittava tuki. MITEN TÄMÄ VOIDAAN TOTEUTTAA?

Hyvinvointialueuudistuksen merkitys? Palvelut siirtyvät kauemmas asiakkaan arjesta... suuriin yksiköihin... ja sähköisiin järjestelmiin.

Maahanmuuttajataustaisen oppimisvaikeuksien tunnistamisen keinot?

Miten tunnistamisen ja tuen kautta voidaan mahdollistaa integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan?
**********

Maahanmuuttoliike!

Kiusaaminen, yksinäisyys, syrjäytyminen

Uudet toimintamallit, etäopetus ja -palvelut, erityispaedagoginen ymmärtäminen ja -palvelut, osaamisen vahvistaminen

Tuen tarpeet ovat tutkitusti lisääntyneet ja näyttäisi, että myös moninaistuneet

Tarpeet eivät vähene, vaikka lasten määrä vähenee

Varhainen tunnistaminen ja tuki - voidaan varmistaa erilaisen oppijan polun onnistumista 


Mitä muutostarpeita? Mitä järjestöjen pitäisi/voi tehdä?

Tämä on osin määritelmäkysymys, joskus/usein ne ovat ”synnynnäisiä”, mutta oikea-aikaisella ja riittävällä tuella voidaan saavuttaa toiminnalliset taidot. Toisaalta voidaan nähdä, että näissä on kysymys myös ympäristön ja oppijoiden yhteensopimattomuudesta (inkluusionäkökulma). Tästä näkökulmasta toimintaympäristön tulisi muuttua, ja meillä käydään todella vähän keskustelua esim. kouluinstituution rakenteiden tai totunnaisten käytänteiden muutoksesta. JY:ssä Matti Rautiainen välillä yrittää, mutta keskustelu ei ota syttyäkseen. Molempia lähestymistapoja tarvitaan.

https://www.jyu.fi/fi/henkilot/matti-rautiainen
Jaa käyttämällä suosikkipalveluasi