LUKITESTAUSTA, YKSITYISOPETUSTA JA TUKIMATERIAALIA

Ostoskori

Oppimisen lukoista oppimisen avaimiin -kirja

Oppimisen lukoista oppimisen avaimiin -kirja keskittyy luetunymmärtämiseen ja keskeisten asioiden hahmottamiseen tekstistä.

Tämä Mirja Halosen tekemä harjoituskirja on syntynyt Turun kristillisessä opistossa, lukikuntoutus- eli LUKKI-projektia varten -Raha-automaattiiyhdistyksen tuella. 

Kirja on materiaalikooste, joka toimii lukikuntoutusta antavan ohjaajan apuvälineenä tai itsenäisen opiskelijan kuntoutumisen tukena. Harjoitukset on suunniteltu siten, että niitä voi halutessaan kopioida. Tekstin ymmärtämistä helpottaa sivistyssanojen selitysosa, joka on kirjan lopussa.

Oppimisvaikeuksien on todettu olevan yksi primaari syy syrjäytymiskierteessä. Jatkuva epäonnistuminen on johtanut ongelmien kasautumiseen. Osalla oppimisvaikeuksiin liittyy lukivaikeus eli lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus, joka tunnetaan myös dysleksia-nimellä. Lukivaikeuksiin tarvitaan kuntoutusta, jotta syrjäytyvä, lukivaikeuksinen aikuinen pystyy ponnistelemaan työ- ja opiskeluelämässä.

Työelämässä ja oppilaitoksissa aikuisilta edellytetään itsenäistä tiedonhankintataitoa ja kykyä soveltaa tätä taitoa luetun ymmärtämisessä ja kirjallisessa tuottamisessa.

Tässä kirjassa keskitytään luetun tekstin ymmärtämiseen ja keskeisten asioiden hahmottamiseen luetusta tekstistä. Kirjassa innostetaan aikuisia käyttämään ehkä jo ruosteeseen jääneitä lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. Kutakin harjoitusosuutta edeltää lyhyt teoriaosuus, joka helpottaa harjoituksista suoriutumista. Eri yhteyksissä viitataan lähteisiin, joista lukija halutessaan saa lisätietoa asiasta. 


https://linnas.fi/wp-content/uploads/2021/08/Oppimisen-lukoista-oppimisen-avaimiin.pdf

Jaa käyttämällä suosikkipalveluasi