LUKITESTAUSTA, YKSITYISOPETUSTA JA TUKIMATERIAALIA

Ostoskori

Tuen tarpeita toisella asteella

Tuen tarpeita toisella asteella

Opiskelijoiden ääni kuuluviin tuen tarpeiden suunnittelussa! Millaisia tukitoimia opiskelijat toivovat toiselle asteelle?

Ammattilaisilla on usein näkemys siitä, miten tuen tarpeet määritetään, millaisia tukitoimenpiteitä opiskelijat tarvitsevat, mitkä ovat oppilaitokset tuen resurssit ja miten ne kohdennetaan. Osin nämä varmastikin kohtaavat opiskelijoiden omien näkemystenkin kanssa, mutta varmasti eroavuuksiakin löytyy. Halusimme Jehki-Tanelin kanssa pohtia tukitoimia erityisesti opiskelijanäkökulmasta.

Opiskelijat toivovat vahvempaa yhteisöllisyyttä, jota vahvistaisivat muun muassa erilaiset oppilaitoksessa – koulun jälkeen - järjestettävät kerhot sekä liikuntalajikokeilut. Kerhojen teemoina voisi olla esimerkiksi kokkaus, kulttuuri tai kädentaidot. 

Kädentaitokerhossa voisi esimerkiksi tuunata omia vaatteitaan, tehdä korjausompelua ammattitaitoisen ohjaajan johdolla – tai vaikkapa painaa kangaskassin lahjaksi ystävälle. Myös luonnonmateriaaleja voisi hyödyntää eri tavoin vaikkapa koulun – tai kotipihan - kivien maalauksessa sekä (onnittelu)korttien askartelussa ja lahjojen paketoinnissa. Opiskelijat esittivät toiveen myös origamien taittelusta. 

Opiskelijat haluavat tulla myös nähdyksi ja/tai kuulluksi omine ajatuksineen. Tähän yksi mahdollisuus olisi tehdä oppilaitoksen omaa lehteä opiskelijoiden toimittamana. Lehti voisi sisältää esimerkiksi elokuva-, musiikki-, taide- ja peliarvosteluja, ruoka- ja leivontareseptejä, tuotesuosituksia sekä dokumentaatiota vierailukäynneistä, kuten museoista ja tapahtumista.  

Lehdessä voisi olla informaatiota sekä opiskelijatarinoita jatko-opinnoista sekä työelämästä, esimerkiksi haastattelujen muodossa. Lehden toimitus voisi vierailla eri oppilaitoksissa sekä työpaikoilla haastattelemassa alan asiantuntijoita, jotta voitaisiin jakaa autenttista kokemustietoa. Tämän tyyppiset kohtaamiset voisivat johtaa myös erilaisiin yhteistyöprojekteihin.

Lehdessä olisi tietysti myös tiedotusta oppilaitoksen sisäisistä toiminnoista ja tapahtumista.  Henkilökunnan henkilöhaastattelutkin saattaisivat kiinnostaa opiskelijoita – ja antaa samalla lisätietoa ko. ammattialan edustajan työnkuvasta. 

Lehden sisältö koostuisi siis teksteistä, kuvista, piirroksista – miten kukin opiskelija itse sitten haluaakin tuoda esiin omia ajatuksiaan. Lehti voitaisiin julkaista vaikkapa kerran kuukaudessa – painatus toteutuisi osana opintoja. Lehti tuottaisi iloa tekijöiden lisäksi koko yhteisölle.

Opiskelijoiden opintoihin sisältyy pakollisten osioiden lisäksi myös valinnaisia osioita, joista opiskelijat saavat valita kokonaisuuksia osaksi opintojaan. Jotkut valinnaiset osiot saattavat kiinnostaa, mutta opiskelijat kokevat, etteivät tiedä sisällöstä tarpeeksi rohjetakseen valita ko. kurssin. Toisaalta opiskelijat saattavat sivuuttaa joitakin vaihtoehtoja sen vuoksi, etteivät tiedä mitään koko aiheesta. Opiskelijoilta tulikin toive, että valinnaisista jaksoista järjestettäisiin tutustumispäiviä, pajoja, joissa opettajat esittelisivät sisältöä ja sisältöön voisi tutustua konkreettisesti – sitoutumatta vielä valintaan – ja tehdä päätöksiä vasta tutustumispajan jälkeen.

Osa opiskelijoista tarvitsee ulkopuolista tukea omaan kokonaistilanteeseensa, mutta he eivät välttämättä tiedä, mistä ja miten tukea löytyy. Opiskelijat toivoivatkin ulkopuolisia tahoja vierailulle oppilaitokseen. Näitä tahoja voisi olla esimerkiksi Mieli ry., SETA ry., Helsingin seudun erilaiset oppijat ry, Ohjaamo jne. Sen lisäksi että tahot kertoisivat omasta toiminnastaan, opiskelijat toivovat mahdollisuutta esittää kysymyksiä.

Yhdistykset ja järjestöt voisivat myös neuvoa konkreettisesti, miten hakeutua palveluihin, kuten psykoterapiaan, päihdehoitoon tai Poikien ja tyttöjen talojen toimintaan - sekä olla avuksi sukupuoli- ja seksuaalisuuskysymyksiin liittyen. 

Myös asiantuntijaluennot olisivat opiskelijoita kiinnostavia; luennoitsijoina voivat olla esimerkiksi psykiatrit, psykologit tai mielenterveysvaikuttajat, kuten somessa mainetta kerännyt Terapeutti Ville. Teemoina voisi olla muun muassa mielenterveyden tärkeys sekä koulukiusaaminen. Monet opiskelijat voisivat hyötyä myös KELAn, Ohjaamon sekä Etsivän nuorisotyön infoista – neuvoja tarvittaisiin esim. arjen hallintaan, asunto-, velka- ja opiskeluasioihin sekä -tukiin. 

Joillakin oppilaitoksilla on pakettiauto, jota opiskelijat toivoisivat enemmän opiskelijoiden hyötykäyttöön. Tällaista käyttöä olisi esimerkiksi muuttoapu, ajot Ikeaan sekä kierrätyskeskukseen ja tietoisuus kuljetusmahdollisuudesta mm. isompien taideprojektien yhteydessä. Nämä toiminnat lisäisivät myös opiskelijoiden yhteistoiminnallisuutta.

Keskusteluidemme pohjalta opiskelijoilta nousivat esiin nämä tuen tarpeet ja kehittämisideat, joista monet ovat melko helpostikin toteutettavissa – ainakin osittain. Tavoitteena onkin jatkaa ideoiden jalostusta sekä yhdistää niitä olemassa oleviin palveluihin – ennen kaikkea opiskelijoiden ääntä kuullen. 

 

Kaunis kiitos opiskelijoille ideoiden antamisesta sekä erittäin toimivasta yhteistyöstä!

Terveisin Jehki-Taneli ja Aija

Jaa käyttämällä suosikkipalveluasi